Polityka prywatności serwisu www.nanogachikolach.pl

 1. Informacje ogólne. Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka”) określa zasady dotyczące zbierania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Stowarzyszenia Żuraw Gdańsk poprzez serwis internetowy, oraz sposób ich przetwarzania.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Stowarzyszenie Żuraw Gdańsk z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Dywizjonu 303 1/126, kod pocztowy 80-462, KRS:000539836; NIP: 584-274-04-38, REGON: 360749147.
 3. Stowarzyszenie zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z polskich przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (,,Rozporządzenie RODO”) w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 4. Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@zurawgdansk.pl
 5. Stowarzyszenie stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.
 6. Stowarzyszenie realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 7. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 8. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 9. Stowarzyszenie zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 10. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 11. Dane osobowe pozostawione w serwisie internetowym Stowarzyszenia nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami prawa polskiego w szczególności Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia RODO.
 12. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 13. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w Polityce, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały na stronie internetowej Stowarzyszenia – www.zurawgdansk.pl.
 14. W serwisie internetowym Stowarzyszenia mogą pojawiać się linki do innych, odrębnych stron internetowych niezależnych od funkcjonowania serwisu internetowego Stowarzyszenia. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do treści Polityki prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@zurawgdansk.pl

15. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie podanych danych w formularzach, zgodnie z Polityką. Pod pojęciem wiadomości Stowarzyszenie rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany w obsłudze, komunikaty, nowe produkty), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Stowarzyszenia.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Serwis internetowy Stowarzyszenia używa plików „cookies”. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa indywidualnych potrzeb.
 2. Stowarzyszenie zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w formularzach kontaktu.
 3. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.
 4. Stowarzyszenie dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis internetowy ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i wysyłanie zgłoszeń w postaci wypełnianego na stronie formularza. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez Stowarzyszenie plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach zgłoszeń są niezbędne do działania serwisu lub sprawdzenia czy Państwa zgłoszenie będzie zakwalifikowane do realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.